Drottens Samfällighetsförening ägs gemensamt av Brf Postiljonen och Brf Drotten 2 i Jönköping.

Den ekonomiska förvaltningen sköts av SBC medan fastighetsskötsel och drift sköts av Axcell.  

 

Gemensamhetsanläggning

Drottens Samfällighetsförening består av en gemensamhetsanläggning, i form av garage, innergård mellan Brf Postiljonen och Brf Drotten 2 inklusive cykelhus med trädgårdsförråd och gårdshus med gemensamhetslokal och bastu.

Registrering

Samtliga medlemmar uppmanas registrera sig på samfällighetens hemsida https://sff-drotten.smartbrf.se/