Drottens Samfällighetsförening består av en gemensamhetsanläggning, i form av garage med 145 bilplatser + 15 MC platser samt innergården mellan Brf Postiljonen och Brf Drotten2 inklusive gårdshus med gemensamhetslokal och bastu.

Drottens Samfällighetsförening ägs gemensamt av Brf Postiljonen och Brf Drotten 2 i Jönköping.

Den ekonomiska förvaltningen sköts av SBC medan fastighetsskötsel och drift sköts av FF Fastighetsservice.

Samtliga medlemmar uppmanas registrera sig på samfällighetens hemsida https://sff-drotten.smartbrf.se/