Fastighet (Fastighetsservice) 

0771-330 300 eller direkt här
Vid akuta fel ska du alltid ringa.

Begäran om ändring av namn på skyltar ställs till Fastighetsservice. 

 

Garantiåtgärder

Anmälan sker till Fastighetsservice, enligt ovan kontaktuppgifter. 

 

 

Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall:

Ring 112 

 

Internet och TV (Telia)

https://www.telia.se/privat/support 

Tel. 90 200

Mån-Fre 08.00-19.00

Lör-Sön 10.00-18.00