Fastighet (Fastighetsservice) 

0771-330 300 eller direkt här
Vid akuta fel ska du alltid ringa.

Begäran om ändring av namn på skyltar ställs till Fastighetsservice. 

 

Garantiåtgärder

Anmälan sker till Fastighetsservice, enligt ovan kontaktuppgifter. 

 

Störningsjour

Om du blir störd så kontakta i första hand den som stör. Om du inte kan nå den ansvarige medlemmen eller om upprepad störning sker, kontakta styrelsen och indikera vilken medlem som stör. *Om det behövs omedelbar åtgärd kontaktas störningsjour.*

Telefonnummer till störningsjouren är 010-470 51 84.

 

Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall:

Ring 112 

 

Internet och TV (Telia)

https://www.telia.se/privat/support 

Tel. 90 200

Mån-Fre 08.00-19.00

Lör-Sön 10.00-18.00