Fastighet 

Felanmälan lägenhet

0771-330 300 eller direkt här (Fastighetsservice)

Vid akuta fel ska du alltid ringa.

Begäran om ändring av namn på skyltar ställs till Fastighetsservice. 

Felanmälan gemensamma utrymmen

 

Felanmälan hissar

Vardagar 7-15: 0771-330 300 (Fastighetsservice)
Övrig tid: 0771-500 500 (Kone)   

 

Garantiåtgärder

Anmälan sker till Fastighetsservice, enligt ovan kontaktuppgifter. 

 

Störningsjour

Om du blir störd så kontakta i första hand den som stör. Om du inte kan nå den ansvarige medlemmen eller om upprepad störning sker, kontakta styrelsen och indikera vilken medlem som stör. *Om det behövs omedelbar åtgärd kontaktas störningsjour.*

Telefonnummer till störningsjouren är 010-470 51 84.

 

Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall

Ring 112 

 

Internet och TV (Telia)

https://www.telia.se/privat/support 

Tel. 90 200
Mån-Fre 08.00-19.00
Lör-Sön 10.00-18.00