Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.

E-post styrelsen:  

E-post valberedningen:  

 

Ordförande 
Eino Hjort af Ornäs
   

Ledamot
Alexander Olsson
      

Ledamot 
Jan Svensson
 

Ledamot
Daniel Ingemarsson
 

Suppleant 
Veronica Johansson