Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.

E-post styrelsen:  

E-post valberedningen:  

 

Ordförande
Jan Winberg
   

Ledamot
Alem Muharemovic
      

Ledamot 
Eino Hjort af Ornäs
 

Ledamot
Robert Csiki

 

Ledamot
Veronica Johansson
 

Ledamot
Jessica Berner
 

Suppleant 
Daniel Ingemarsson