Förebygga brand

Grillning
Endast grillning med elektrisk grill är tillåten på balkonger. På uteplatser i markplan är även grillning med gasol tillåten. Grillning med kolgrill är inte tillåtet, förutom i samfällighetens gemensamma grill.

Gemensamma utrymmen
Laddning av tex batterier i föreningens gemensamma utrymmen är förbjudet. 

Brandvarnare
Varje lägenhet skall ha en brandvarnare.
Eftersom de flesta bränder inträffar på natten är brandvarnare en billig livförsäkring för att du ska vakna vid brand. Som boende är du ansvarig för att byta batteri och testa brandvarnaren regelbundet. Placera brandvarnaren i taket i mitten av lägenheten. 
Köp endast CE-märkta brandvarnare som uppfyller EU-standard SS-EN 14604.

Brandsläckare & Brandfilt
Med brandsläckare och brandfilt kan du snabbt släcka mindre bränder. Köp gärna en till lägenheten. 6 kg pulversläckare rekommenderas.

Brandfarliga vätskor/gaser
Exempel på brandfarliga vätskor/gaser är bensin, tändvätska, T-röd, gasol, acetylen, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, diesel och eldningsolja.
I lägenhet får du förvara högst 5 liter sprayburkar och gasolflaskor. Brandfarliga vätskor i behållare får du förvara högst 10 liter.
I källar- och vindsförråd samt garage får inga brandfarliga vätskor/gaser eller varor förvaras.

Utrymningsvägar
Trapphus samt gångar i källare och på vind är utrymningsvägar. Därför får inget ställas i dessa gångar eftersom passage alltid måste vara fri.
Om du ställer skräp i gångarna underlättar du anlagda bränder, som är vanligare än man tror.

Vid brand

  • Rädda först de som är i livsfara – men utsätt dig inte för risker. Ta dig ut så snabbt du kan. Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Ta dig ner under röken – nere vid golvet är det lättare att se och andas. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Om du kommer till en stängd dörr – öppna den inte utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Känner du på dörren upptill och den är varm brinner det förmodligen på andra sidan. Stäng alla dörrar bakom dig. Stängda dörrar hindrar branden från att sprida sig snabbare.
  • Varna alla som hotas eller påverkas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.
  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de kommer.
  • Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd en brandsläckare och rikta mot glöden – inte mot lågorna.

Ovanstående ordning är enbart en rekommendation. Det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera. 

Hjärtstartare

Drottens Samfällighetsförening har en hjärtstartare placerad i garaget vid dörren till trapphus 11 (mot Stenhuggargatan), se bild längst ner på sidan. Skåpet är larmat, endast för att avskräcka vid eventuell skadegörelse/stöld, så bli INTE avskräckt av larmet om du behöver använda hjärtstartaren. Om du använt hjärtstartaren, kontakta styrelsen för Drottens Samfällighetsförening så snart som möjligt så den kan återställas. E-post: 

Information om hjärt- lungräddning
Den omedelbara behandlingen vid ett hjärtstopp är hjärt-lungräddning, helst inom första minuten. Därefter helst inom 3-5 minuter en stöt från en hjärtstartare. En strömstöt från en hjärtstartare är livsavgörande och om det kan ges inom 3–4 minuter överlever 70–80 % av de drabbade. Chansen att överleva hjärtstoppet minskar med 10 procent för varje minut som går om ingen gör något.

 

Ladda ned

Icon representing an icon       

Hur du förebygger brand
Brandsläckare 
Brandfilt