Föreningen tillåter uppsättning av markis på balkonger som vetter mot Kålgårdsgatan, högst upp.

 

Fabrikat, kulör & placering

Markisduk skall vara av märket Sandatex kulör 727-15 eller motsvarande kulör av annat fabrikat. Markisen får ej sticka utanför balkongens yta.

Tillstånd

Uppsättning av markis kräver skriftligt tillstånd från föreningens styrelse innan uppsättning av markis/-er påbörjas. Ansökningsblanketten hittas nedanför här och ska fyllas i, signeras och mailas till .

Ladda ned

Icon representing an icon       


Ansökan att sätta upp markis