Föreningen tillåter uppsättning av markis på balkonger som vetter mot Kålgårdsgatan, högst upp. Markisduk skall vara av märket Sandatex kulör 727-15 eller motsvarande kulör av annat fabrikat. Markisen får ej sticka utanför balkongens yta.

Uppsättning av markis kräver skriftligt tillstånd från föreningens styrelse innan uppsättning av markis/-er påbörjas. Ansökningsblankett hittas här: Ansökan om tillstånd för uppsättning av markis - Brf drotten 2.docx och ska skickas till styrelsen via .