Kallelse till årsstämma genom poströstning

Hej alla medlemmar i Brf Drotten 2, 

Nu är det dags för 2021 års årsstämma.

På grund av den rådande pandemin har styrelsen beslutat att genomföra den via poströstning, för att undvika stora samlingar och därmed minimera risken för spridning av viruset.

Kallelsen samt poströstningsformulär skickades med brev ut till samtliga medlemmar under gårdagen, vilket innebär att de flesta kommer att få brevet under veckan.

 

Tid för stämma:
22 juni, kl. 12.00

Hur du röstar:
Poströsten ska lämnas i brevlådan som ställs i garaget vid trappuppgång 12 alternativt postas till:

Brf Drotten 2 i Jönköping
Stenhuggargatan 1
553 23 Jönköping

Poströsten ska vara föreningen tillhanda senast 21 juni kl. 12.00. Röster som inkommer därefter kommer inte att räknas.

Plats:
Ingen fysisk plats (enbart poströstning)

Varför poströster:
Genom en tillfällig lag (pga. Covid-19) har bostadsrättsföreningar i år möjlighet att genomföra en stämma med enbart poströstning. Det går till så att du som medlem avseende samtliga punkter röstar genom att avge din röst på bifogat poströstningsformulär som sedan lämnas till angiven brevlåda. För varje fråga kryssar du i ja eller nej.

Notera att styrelsen har beslutat att arrangera en stämma enbart genom poströstning utan fysisk närvaro, vilket innebär att du måste poströsta för att kunna utöva dina medlemsrättigheter.

Årsredovisningen kommer inom kort finnas tillgänglig för inloggade medlemmar via: www.brfdrotten.se/foreningen/ekonomi

Vem får rösta:
OBS! Respektive bostadsrätt har enbart en röst. Om ni är två eller flera som äger bostadsrätten bör samtliga skriva under. Om enbart en person skriver under intygar denne att samtliga ägare är eniga om hur rösten ska läggas. Om mer än en röst lämnas in är samtliga röster för bostadsrätten ogiltiga.

 

Hör gärna av er till styrelsen om ni har några frågor gällande årsstämman eller föreningen i allmänhet.

 

Hälsningar
Styrelsen i Brf Drotten 2