Det är viktigt att du som medlem ansöker om tillstånd att hyra ut din bostadsrätt i andra hand. All uthyrning ska godkännas av styrelsen i förväg.

Föreningen beviljar tillstånd för max 1 år, sedan måste en ny ansökan skickas in om andrahandsuthyrningen ska fortsätta.

Enligt föreningens stadgar tar föreningen ut en avgift vid andrahandsuthyrning. Avgiften motsvarar en årlig kostnad om 10 % av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för andrahandsuthyrning. 

Handläggningstiden är cirka 5 veckor från det att en komplett ansökan kommit in till föreningen. 

Handlingar ska bifogas som stöd för ansökan (t.ex. arbetsgivarintyg/studieintyg/läkarintyg)

Läs noggrant igenom Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst innan ni ansöker om uthyrning av ert boende, kontakta oss gärna om några frågetecken kvarstår.

Ansökningsblankett samt regler finns i de separata dokumenten här på sidan. Om du surfar med Chrome eller har Adobe Reader installerat så kan du fylla i blanketten direkt på datorn. Då slipper du skriva för hand, men du måste ändå skriva ut och signera blanketten innan du skickar den till föreningen.

Försäkring: Vissa bolag kräver att du som medlem måste vara skriven på lägenhetens adress för att försäkringen ska gälla. Ring och kontrollera med ditt bolad. Andrahandsgäster rekommenderas att teckna en egen hemförsäkring. 

Byte av namnskylt: När hyrestiden för andrahandsuthyrningen går ut så beställs ny namnskylt av styrelsen med medlemmens namn, detta bekostas av medlemmen. 

 

Dokument

Icon representing an icon       

Blankett ansökan om andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst
Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning